Софтуерно повишение на мощността на автомобила (Чип тунинг)

Чип тунинг

Софтуерно повишение на мощността на автомобила

Чип тунингът в своята същност представлява повишение на мощността на даден автомобил единствено чрез промени в управляващата електроника на двигателя.

Всеки модерен агрегат се управлява от електронен блок наречен ECU (Electronic Control Unit) – известен повече като “компютъра на колата”. В този контролер има чип (носител на информация) със записана програма, която определя алгоритъма на работата на двигателя. Може да се каже, че в този чип е записана всяка една стъпка от работата на двигателя при различните режими на експлоатация. Или казано с други думи – целият мениджмънт на мотора се определя и зависи от тaзи програма.

При чиптунинга се променят именно параметрите на тази управляваща програма (управляващ софтуер), като по този начин двигателят се контролира (работи) по нов алгоритъм и се постига по-голяма мощност при по-нисък разход на гориво. Също така чрез чиптунинга има възможност за премахване на някои ограничения, заложени от производителя като например електронно ограничение на скоростта или ограничаване на максималните обороти, премахване на филтър за твърди частици и други.

Предлагаме следните услуги свързани с чип тунинга:

● Софтуерно повишаване на мощността на колата – Stage1/2/3.
● Софтуерно премахване на EGR клапан.
● Софтуерно премахване на DPF и FAP филтри.
● Софтуерно премахване на сонди.
● Софтуерно премахване на Вихрови клапи.
● Софтуерно премахване на TVA (дроселова клапа).
● Софтуерно премахвнае на NOX сензор.
● Софтуерно премахване на ограничителя за максимална скорост.
● Софтуерно спиране на дадена грешка от моторният компютър.
● Pop corn / Hardcut Rev Limiter.
● Pop&Bang/Burble.
● Launch Control.
● Оправяне на топлият старт при VAG.